Tiimin jäsen

GET https://linkki.si/api/teams-member/
curl --request GET \
--url 'https://linkki.si/api/teams-member/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
parametrit Tiedot Kuvaus
page Valinnainen Kokonaisluku Sivunumero, josta haluat tuloksia. Oletusarvo on 1 .
results_per_page Valinnainen Kokonaisluku Kuinka monta tulosta haluat sivua kohden. Sallitut arvot ovat: 10 , 25 , 50 , 100 , 250 , 500. Oletusarvo on 25 .
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "access": {
        "read": true,
        "create": true,
        "update": true,
        "delete": false
      },
      "status": 1,
      "last_datetime": "2022-06-07 13:04:31",
      "datetime": "2022-06-05 14:37:10",
      "team_id": 1,
      "name": "Example team"
		}
  ],
  "meta": {
    "page": 1,
    "results_per_page": 25,
    "total": 1,
    "total_pages": 1
  },
  "links": {
    "first": "https://linkki.si/api/teams-member?&page=1",
    "last": "https://linkki.si/api/teams-member?&page=1",
    "next": null,
    "prev": null,
    "self": "https://linkki.si/api/teams-member?&page=1"
  }
}
GET https://linkki.si/api/teams-member/{team_member_id}
curl --request GET \
--url 'https://linkki.si/api/teams-member/{team_member_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
  "data": {
    "id": 1,
		"access": {
			"read": true,
			"create": true,
			"update": true,
			"delete": false
		},
		"status": 1,
		"last_datetime": "2022-06-07 13:04:31",
		"datetime": "2022-06-05 14:37:10",
		"team_id": 1,
		"name": "Example team"
  }
}
POST https://linkki.si/api/teams-member/{team_member_id}
parametrit Tiedot Kuvaus
status Valinnainen Boolen -
curl --request POST \
--url 'https://linkki.si/api/teams-member/{team_member_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'status=1' \
{
 "data": {
  "id": 1
 }
}
DELETE https://linkki.si/api/teams-member/{team_member_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://linkki.si/api/teams-member/{team_member_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \